Jean-Jack Chafograck u Ivry-sur-Seine

Iako skoro svi vjernici govore francuski, bogosluženje u adventističkoj crkvi Ivry-sur-Seine nije na tom jeziku. Govore se svi jezici ljudi sa područja bivše Jugoslavije. Ali organizaciono, crkva spada po jurisdikciju uprave koja se zove Fédération des Églises adventistes du septième jour du Nord de la France. Njen predsjednik Jean-Jack Chafograck, pastor i doktor teologije, koga smo imali priliku ugostiti ovih dana. On se interesovao za rad naše crkve, koja važi za najstariju etničku crkvu u Francuskoj. Osim duhovne poruke, uputio je i pozive za održavanjem stalnog kontakta između crkve i uprave, koja je spremna da pomogne i posluži u potrebama crkve.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s