… u crkvu

“Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božij živi u vama?”

Prva poslanica Korinćanima 3:16