… u Duha Svetoga

“A utješitelj Duh sveti, kojega će otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.”

Sveto jevanđelje po Jovanu 14:26