… u Hristov ponovni dolazak

“Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.”

Otkrivenje Jovanovo 22:20